lgjf{rgsf] tof/L k"/f k|d'v lgjf{rg cfo'Qm 8f cof]wLk|;fb ofbj lgjf{rg cfof]usf] ldl8of ;]G6/df dªunaf/ cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf bf];|f] r/0fdf :yfgLo txdf a'waf/ x'g] lgjf{rgsf] ;Dk"0f{ tof/L k"/f ePsf] x'Fbf ;a} dtbftfnfO{ lgw{Ss eP/ dtbfgdf ;l/s x'g cfu|x ub}{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अपिलःढुक्क भएर मतदान गर्नुस्

तीन वटा प्रदेशमा भोलि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । साथै सुरक्षाको उचित प्रवन्ध मिलाइएको भन्दै आयोगले ढुक्क भएर मतदान गर्न मतदाताहरुलाई आहृवान गरेको छ ।

मतदानको अघिल्लो दिन मंगलबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले विहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कसैको लोभ, डर, त्रास र धम्कीमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा विवेकपूर्ण निर्णय गरेर मत दिन आहृवान गरे । उनले भने, सुरक्षा निकायले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई भरपर्दो बनाएको हुँदा कोही कसैबाट जनताको मताधिकारलाई कुण्ठित गराउने प्रयास भएमा सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता प्रयासलाई विफल पार्ने कुरामा आयोग विश्वस्त छ ।’

प्रमुख आयुक्त यादवले मतदाता परिचय पत्र लिएर मात्र मतदान गर्न जान समेत आग्रह गरेका छन् । यदि मतदाता परिचय पत्र हराए वा लिन नपाएको भए आयोगले तोकेको बैकल्पिक व्यवस्था अनुसारका कागजपत्र लैजान आग्रह गरे ।

निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरुको हकमा नेपाली नागरिकता, लाइसेन्स, पासपोर्ट, जग्गाधनी पूर्जा वा २०७० को चुनावको मतदाता परिचय पत्र भए मतदान गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

पोखरा विश्वविद्यालय कर्मचारी संघको ध्यानाकर्षण

पोखरा २३ कार्तिक पोखरा विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले विश्वविद्यलायमा प्रध्यापकले लगाएको तालावन्दी प्रती ध्यानाकर्षण गराएको छ । कर्मचारी संघका अध्यक्ष शिवराज पण्डित द्धारा हस्ताक्षर गरीएको विज्ञप्तीमा प्रध्यापकहरुले विश्वविद्यालयवाट सम्वन्धन वाड्ने काममा आफूले नै हस्ताक्षर गर्ने र आफैले विरोध गर्ने परिपाटीको विरोध ...